#2082: Kulpåsen

Type: Topp, ås
Moh.: 616 m

Oversiktskart - Kulpåsen

Beskrivelse

Ås i Ringerike kommune, mellom Løvlia og Gyrihaugen. På åsryggen ligger det 360 mål store Kulpåsen naturreservat, som ble opprettet 9. juli 1993 for å bevare den fuktige granskogen og huldrestry som finnes her. Det går skiløyper både øst, nord og vest for åsen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kulpåsen