Oversiktskart - Spålen

Beskrivelse

Spålen er et langt og smalt vann midt i hjertet av Spålen-Katnosa naturreservat. Her inne i hjertet av nordre Nordmarka finner du mye gammelskog, kulturhistorie og krigsminner og det ligger et snev av svunne tider med seterdrift og tømmerhogst over dette flotte landskapet. Området har i løpet av de siste ti årene blitt noe mer tilgjengelig på sommerstid, pga. den såkalte Spålsveien som går helt inn til nordenden av Spålen. Dette har ført til noe mere trafikk i området, men her er fortsatt plass til alle interesserte.

De beste teltplassene er i nordenden og sydøstenden av vannet (i området rundt demningen). Det er bra bestand av ørret, sik og abbor i Spålen, og ved gunstig vannføring er det fortsatt morsomt fiske i Spålselva, som snor seg ned mot Katnosa via flere store og små løker.

Vinterstid utgjør Spålen en viktig forbindelseslinje mellom områdene rundt Ringkollen og Tverrsjøen og løypesystemet videre sydover i det sentrale Nordmarka. Fra løypekrysset i nordenden av vannet går det faktisk løyper i alle kompassretninger.

Er du ved Spålen vinterstid, så unn deg en avstikker i den flotte naturløypa mellom Spålsbu, Finnstad og Tverrsjøen, løype 471.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Spålen