#216: Kampen

Type: Markaplass
Moh.: 393 m
Steder i nærheten [ Jonsrudkampen ]

Oversiktskart - Kampen

Beskrivelse

Finneplass kjent fra 1668 da de to svensk-finnene Paul Madsen og Daniel Paulsen måtte rømme landet for sin "formastenhed". Det lå flere andre plasser i nærheten, og området var kjent for de mange ville dyr. Derfor ble det mye jakt, og i 1814 ble det bl.a. skutt tre bjørner og en ulv i nærheten av Kampen. Det egentlige Kampen, som tidligere het Danielsbråten, ble i 1852 kjøpt av Tore Kampen, og har vært i slekten siden. Enkelte husker hoppbakken ved Kampen der det ble arrangert nyttårsrenn i perioden 1918-30. Man hoppet 35 meter, og det spilte ingen rolle om man måtte gå på hoppskiene fra Lommedalen til Kampen og tilbake for å delta i rennet! Inntil for få år siden var Kampen serveringssted, drevet av Marit Kampen. Nå er skiløypen, som tidligere gikk over tunet, lagt et par hundre meter øst for Kampen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kampen