Oversiktskart - Gjerdingdammen

Beskrivelse

Opprinnelig bare en damvokterbolig i forbindelse moderniseringen av dammen rundt 1900. Fra 1900 til 1909 foregikk det tunnelarbeider her for å føre vannet fra Gjerdingen over til Store Daltjuven, og derfra videre i tunnel ned i Store Sandungen for å komme Akersvassdraget til gode. Selve demningener bygget av stein, og er 39 meter lang og 5,9 meter høy.

Da Kristian Larsbråten flyttet til plassen i 1914, var det reist ny og fin damvokterbolig her. Kristian og kona Anna hadde mange barn, som siden giftet seg og flyttet til andre nordmarksplasser som f.eks. Hakkloa og Katnosdammen.

Det ble reist skole på Gjerdingdammen like etter 1. verdenskrig. Den var for barn fra de omkringliggende plassene, og var i bruk helt til 1947. Skolebygningen leies i dag av Berg skole i Oslo og brukes til leirskole o.l.

Gjerdingdammen drives i dag av Vann- og Avløpsetaten i Oslo Kommune, som er ansvarlige for alle dammer i markavannene som ligger i nedslagsfeltet til Maridalsvannet. Flere folk av nordmarksslekt som har hatt tilknytning til damdriften jobber nå i denne etaten, f.eks. Rune Larsbråten (Gjerdingdammen) og Arne Baklien (Bjørnholt/Bjørnsjøen).Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Gjerdingdammen