#29: Finnstad

Type: Markaplass
Område: Nordmarka nord
Moh.: 505 m

Oversiktskart - Finnstad

Beskrivelse

Meget idyllisk beliggende plass ved Finntjernet, under Pershusfjellets bratte åsrygg. Antagelig ryddet av finner rundt 1650, men brukes nå som feriested av etterkommere av Finstad-familien.

Som vanlig var i Marka, tok folket på plassene navn etter stedet, og Finstad-familien er en kjent Marka-familie. Petter Finstad bodde på stedet sammen med søstrene Dorthea og Anna, og var bror av Gustav Finstad, brukeren på Sandungen. Gustav hadde sønnene Sverre og Per. Sverre overtok på Sandungen og drev plassen helt til han døde på midten av 1990-tallet.

Finnstad markerer forøvrig nordligste del av Løvenskiolds eiendommer i Marka. Nord for Finnstad er det allmenningskog, og tildels egne bestemmelser for ferdsel, jakt og fiske.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Finnstad