#309: Fjellsetra

Område: Krokskogen
Moh.: 410 m

Oversiktskart

Beskrivelse

Gammel tradisjonsrik Krokskogseter. Nå er vollene overstrødd av hytter.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Fjellsetra