Oversiktskart - Bråtalandet

Beskrivelse

Område på sørsiden av Søndre Heggelivann. Her ligger det blant annet en skogsarbeiderkoie på en tange. Koia ble i flere år leid av familien Heim, som stilte koia til rådighet på Skiforeningens måneskinnsturer.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Bråtalandet