#40: Øyervann

Område: Bærumsmarka
Moh.: 257 m

Oversiktskart - Øyervann

Beskrivelse

Tjern sydøst for Burudvann. Bekken som starter ved utløpet i nord, renner ut i Burudvann. Det er bratte skrenter rundt vannet, spesielt på østsiden. Det er derfor lite lys som slipper til under den mørke årstiden.

Flere stier går forbi her. Skiløypen fra Stein til Burud passerer på sydsiden av tjernet.

Vannet har tidligere vært demmet opp, og inngikk antagelig i sin tid som reservoar for driften av Bærum Jernverk. Deler av demningen i nordenden har nå rast sammen, og det er nå ikke synlige spor av reguleringsinnretninger. Ved full oppdemming var vannet betydelig større enn i dag, for vannet har et stort myrfelt langs kanten på nordsiden.

Det finnes både ørret og abbor i vannet.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Øyervann