#403: Trehørningen

Område: Nordmarka nord
Moh.: 360 m

Oversiktskart - Trehørningen

Beskrivelse

Trehørningen ligger vest for Hakadal, men innenfor Oslos kommunegrense. Vannet Har to store viker i nord, Trehørningsrumpa og Badstuvika, med Øytangen (ikke navngitt på Nordmarkskartet) i mellom. Vannet er relativt dypt på det dypeste: 50 meter.

Opprinnelig hadde Trehørningen avløp til Nitelva, men i forbindelse med den store vannreguleringen som fant sted i Nordmarka på begynnelsen av 1900-tallet, ble vannet fra Nordvannet overført via en kanal til Anderstjernet og så i kanal og tunnel videre til Trehørningen og herfra gjennom en kilometerlang tunnel til Sølvvika i Helgeren samtidig med at Trehørningens naturlige utløp mot øst ble sperret.

Her går både skiløype og skogsbilvei som er velegnet for sykkeltur, i tillegg til blåmerkede stier.

Trehørningens nærmeste naboer i øst er Langvann og Elvann, og sammen er disse tre kjent for å være fine fiskevann både sommer og vinter. Vannet har også gitt navn til gården på østsiden, eid av Løvenskiold og fremdeles med fastboende.

Trehørningen er et vanlig navn på vann, og vi skal ikke lenger enn til Krokskogen for å finne en navnesøster. Denne Trehørningen ligger sørøst for Søndre Heggelivann, rett ved Kampesætra.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Trehørningen