#413: Østerdamsetra

Område: Krokskogen
Moh.: 560 m

Oversiktskart

Beskrivelse

Krokskogens nordligste seter. Hytte i dag.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Østerdamsetra