#419: Jonsrudkampen

Moh.: 400 m

Oversiktskart - Jonsrudkampen

Beskrivelse

Gammel plass og senere seter under gården Jonsrud i Lommedalen. Brukt som seter til mellomkrigsårene. Stor blomsterflora på setervollen, med meget rikt og fint fargebilde. Jonsrudkampen ligger midt mellom Sørkedalen og Lommedalen, og det går både stier, sykkel- og skitraséer til begge dalene herfra.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Jonsrudkampen