#424: Reistad

Område: Kjekstadmarka
Moh.: 65 m

Oversiktskart

Beskrivelse

Utgangspunkt for lysløypa på den nedlagte jernbanelinjen til Kjekstadmarka. Fra vinteren 2004 går det løype videre ned i Lierbyen. Fra Lierbyen er det forbindelse videre til Finnemarka.

Ta av fra E18 på Liertoppen og følg skilting mot riksvei 23. Reistad ligger midt nede i bakken, lysløypa starter fra returstasjonen på oversiden av rundkjøringen. Løypa til Lierbyen starter på baksiden av buss-skuret på oversiden av rundkjøringen.

Når det er mye snø kjøres det fra vinteren 2004 opp løype fra Åsvegen øverst i Reistadlia til Stuvstjern, følg skilting til skytebanen. I stedet for å ta gjennom porten til skytebanen, fortsett opp bakken forbi postkassen og opp til snuplassen foran Åsvegen 36. Her tar upreparert og umerket løypa av.



Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Reistad