#427: Sinnerdalen

Område: Nordmarka nord
Moh.: 504 m

Oversiktskart - Sinnerdalen

Beskrivelse

Dalsøkk mellom Tverrsjøen og Spålsområdet. Navnet kommer av "sinders" som ble brukt som betegnelse på slaggen som smelter og flyter opp under "jernblæsten" fra utvinning av jern fra myrmalm. I de gamle blæstegropene og bondeovnene var temperaturen høy nok til å smelte slaggen, men ikke høy nok til å smelte jern. Jernet ble liggende igjen som en seig klump, og ble senere hamret på ambolt. I Sinnerdalen har det tydeligvis vært gammel jernvinne.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Sinnerdalen