#435: Attogframtjern

Moh.: 501 m

Oversiktskart - Attogframtjern

Beskrivelse

Tjernet Attogfram ligger i Krokskogens dyp, 3-4 km sørøst for Kleivstua. Det har fått navn fra Attogframsetra, som lå nord for tjernet. Det var Borgen gård som hadde seter her, og den var i bruk til rundt 1870. En mye brukt forklaring på navnet er at veien bare førte dit og ikke lenger. Bare litt av tuftene er synlige nå, i den tette granskogen.

Skiløypa går over tjernet, og det er umerket, men tydelig sti inn til restene av setra.

Attogframsetra var kjentmannspost i perioden 2002-2004.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Attogframtjern