Oversiktskart - Purvollen

Beskrivelse

Purvollen ligger like nordvest for Damtjern. Dette er en tidligere finnplass – finnen Pvell Pur var husmann på Flåtan, og det er kanskje han som har gitt opphav til navnet? Imidlertid står det i en artikkel i Ringerikes Blad 4. april 1934 at det var en finne ved navn Pål Puranen som ryddet plassen. Han var visstnok krigsfange og hadde fulgt med en hæravdeling fra Ringerike som hadde deltatt i kampene ved grensen.

Som flere andre setre, var også Purvollen såkalt "huldreseter". Fra gammelt av fortelles det herfra at "høsten 1840 var seterfolket sene med å dra til bygda, og da kom de underjordiske en dag til seters med hele sin bøling og alt sitt utstyr. Men de ble var menneskene og trakk seg tilbake".

I dag er det derimot mest syklister og skiløpere å se på stedet – både trillesti og hovedløype mellom Ringkollen og Damtjern/Løvlia passerer Purvollen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Purvollen