#480: Bogstad gård

Type: Gårdsbruk
Område: Nordmarka syd
Moh.: 160 m

Oversiktskart - Bogstad gård

Beskrivelse

Bogstad gård som ligger øst for Bogstadvannet tilhørte i middelalderen klosteret på Hovedøya. Etter reformasjonen lå det under kronen inntil det kom i privat eie i 1649 og etter hvert ble en del av Nordmarksgodset.

I 1955 ble Bogstad Stiftelse opprettet og gården samt den engelske landskapsparken som omgir bygningene ble museum. Stiftelsen er forvaltet under Norsk Folkemuseum. Oslo kommune Skogvesenet driver dyrehold, jord- og skogbruk på godset.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Bogstad gård