#567: Puttjerna

Område: Østmarka
Moh.: 271 m

Oversiktskart - Puttjerna

Beskrivelse

Består av to tjern (nordre og søndre), også kalt Grønli- eller Lindebergputtene. Bekk fører fra Søndre Puttjern via Nordre Puttjern nordover til Ellingsrudelva, som renner til Nitelva ved Lillestrøm. Under tjernene ble tunnelen Romeriksporten på jernbaneforbindelsen til Gardermoen anlagt 1996–98. Dette førte til at de to tjernene i 1997 nærmest ble tømt for vann samtidig som vannstanden også i Lutvann, som har avløp til Nøklevann (Ljanselva), ble betydelig påvirket. Omfattende tetningsarbeider i tunnelen, og etablering av vannnfiltrasjonsanlegg, reetablerte den tidligere vannstanden i disse vannene i løpet av 1999. (Kilde: Store norske leksikon)Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Puttjerna