#573: Setertjern (Østmarka)

Område: Østmarka
Moh.: 252 m

Oversiktskart - Setertjern (Østmarka)

Beskrivelse

To tjern i Rælingen kommune vest for Ramstadsjøen. Består av to tjern: Øvre Setertjern og et større tjern der den sørvestre delen av dette tjernet heter Nedre Setertjern, mens resten av tjernet heter Midtre Setertjern.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Setertjern (Østmarka)