Oversiktskart - Spålselva

Beskrivelse

Spålselva var en gang en av Markas mest spennende ørretelver, men fisket er nå delvis ødelagt pga. tilgroing, uregelmessig vannstand og generelt mere trafikk i området. Men fortsatt kan du ha morsomme fiskeopplevelser langs elva. Prøv gjerne med fluestang!

Men ved elva og i området forøvrig er det akkurat like fint som det alltid har vært, hvis vi ser bort fra fisket. Elva flyter stille og rolig fra Spålsdammen ned til Katnosa, og vider seg ut i en stor løk midtveis. Her er det en flott leirplass. Det går umerket sti, eller skal vi heller kalle det "tråkk", på begge sider av elva.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Spålselva