Oversiktskart - Bruløkka

Beskrivelse

Stedsnavnet stammer fra kavlebroen over myren ved Bruløkkene. Rundt 1875 bodde Maren Johannesdatter og Anders Hansen Broløkken her. De var fastboende og fikk tre barn: Herman, Martin og Jørgen. De drev skogsdrift og småbruk. Herman og Martin delte bruket i to i 1905. Jørgen bygget i Sundvollen. Pauline Hansdatter fra Mattisplassen giftet seg med Martin Andreassen Brua. De hadde 13 barn og bodde på Bruløkkene fra 1905 til 1964. Martin fikk den 11/11-1955 Kongens fortjenestemedalje for sin innsats som hestepasser. Ekteparet var av de siste som bodde på Krokskogen. Karl Grantopp, sønn av Holma og Petter Grantopp, var den aller siste fastboende. Tidligere bodde Christopher Brua på det lille bruket. Han drev vodhogst, var veiviser og "broherre" for jegere og hjalp de reisende ned Krokkleiva til fots eller med hest. Han hadde stor likalkunnskap og visste mye om alle setrene. Med mer enn 60 setre på Krokskogen var det ikke langt mellom folk. Øskjevallseter, ca 1 km øst for Bruløkkene, var en av de største. Der var det seterdrift helt frem til 1950-årene. Nede i bygda måtte jorden spares til korndyrking. Buskapen ble tatt ut til skogs for å beite der. Seterlivet var et strev for budeier og seterjenter, og gjeterne var redde for rovdyr. Likevel så folk frem til å komme til setersEdit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Bruløkka