#617: Kjagdalen

Moh.: 555 m

Oversiktskart - Kjagdalen

Beskrivelse

Rett nord for Gopletjern ligger Kjagdalen. Den strekker seg fra krysset på Nye Heggelivei (Pipenhusveien) og oppover til myrene nord for Langtjernbrenna. Hovedløypa fra Skansebakken til Løvlia, via Oppkuv-vannene, går gjennom dalen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kjagdalen