#657: Fortjern

Område: Nordmarka syd
Moh.: 337 m

Oversiktskart - Fortjern

Beskrivelse

Fortjern ligger rett øst for Bjørnsjøen. Løypa fra Hakadal til Kikutstua (traséen til Holmenkollen Skimaraton) krysser tjernet, og løypa fra Bjørnholt og Rottungen kommer ned fra sør. Skogsbilveien fra Bjørnholt kommer ned til vestenden av tjernet i en kraftig unnabakke. Her møter den veien fra Hakadal.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Fortjern