#658: Gråbergtjern

Moh.: 539 m

Oversiktskart - Gråbergtjern

Beskrivelse

Tjern vest for Skamræk. Det går skiløype mellom Nordre Heggelivann og Stubdalsflakene forbi vestenden av tjernet. Det er ca 2 km til Nordre Heggelivann.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Gråbergtjern