#708: Kampevaddammen

Moh.: 379 m

Oversiktskart - Kampevaddammen

Beskrivelse

Nord for Monsebråtan, øst for Elgsbrenna. Vannet er regulert. Løypa fra By - Tverrelva - Monsebråtan - Løvlia passerer på vestsiden av KampevaddammenEdit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kampevaddammen