#741: Høgåsen

Type: Topp, ås
Område: Krokskogen
Moh.: 454 m

Oversiktskart

Beskrivelse

Høydedrag på løypen mellom Sollihøgda og Finneflakseter. Utsiktspunkt. Ligger i Hole kommune.



Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Høgåsen