#752: Middagskollen

Type: Topp, ås
Område: Nordmarka syd
Moh.: 478 m

Oversiktskart - Middagskollen

Beskrivelse

Middagskollen ligger i den sørlige delen av Nordmarka. Vest for Middagskollen befinner Tjuvdalen og Heikampen seg, på østsiden ligger Østre Fyllingen. Området dekker to åsrygger, den østre, med fra syd, kollene Midthytthøgda, Middagskollen og Fyllingskollen, og den vestre, med Tjuvdalshøgda. Mellom åsene går det en dyp dal med bratte sider i retning syd/nord. Fra Sakrishytta til Vestre Fyllingen går det en fin, blåmerket sti gjennom området.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Middagskollen