#756: Øyangssaga

Moh.: 552 m
Steder i nærheten [ Mosjøen Øyangen ]

Oversiktskart - Øyangssaga

Beskrivelse

Nedlagt sag ved elven mellom Øyangen og Mosjøen. Den var en oppgangssag, og var i drift på 1800-tallet inntil dampsagene etter hvert overtok. Man kan i dag se rester av steinfundamentene rett nedenfor Sagstua, den ene av to bygninger som står på stedet. Øyangssaga var kjentmannspost 2006-2008.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Øyangssaga