#764: Øskjevallseter

Moh.: 470 m

Oversiktskart - Øskjevallseter

Beskrivelse

Nedlagt seter mellom Mattisplassen og Bruløkka. Den var i drift frem til 1950-årene, og var en av de største på Krokskogen. Det er mange bygninger på setervollen, men de fleste er falleferdige. Et par nyere fritidshytter er oppført her. Øskjevall er sannsynligvis en forvansking av Askvoll.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Øskjevallseter