Oversiktskart - Retthelltjern

Beskrivelse

Tjern nordøst for Kleivstua, ikke langt fra Kronprinsens utsikt. Sommerstid er det fint å bade her, mens hovedløypen mellom Kleivstua og Løvlia går forbi her om vinteren. Tjernet er lett tilgjengelig fra skogsbilveien på østsiden.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Retthelltjern