#776: Rognlivann

Moh.: 375 m

Oversiktskart - Rognlivann

Beskrivelse

Vann like ved Kampen. Det går skogsbilvei opp til vannet fra Tobonn (bom). Det er en del hytter i området.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Rognlivann