Oversiktskart - Rolighaugen

Beskrivelse

Høyde nordvest for Kusteintjern. Ligger i naturreservatet Merratjern - Søndagsbrenna. Det går skiløyper fra Løvlia på både vestsiden (til Dammyra) og østsiden (til Søndre Heggelivann) av åsen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Rolighaugen