Oversiktskart - Pipern

Beskrivelse

Pipern ligger oppå åsen rett øst for Harestua. Her finner du Pipern gård og Solobservatoriet. Nedenfor Pipern gård finner vi vannet Stoltpipern, som på kartet lyder navnet Nordre Pipern. Det er i alt fem Pipervann på åsen øst for Harestua. I retning nord-syd finner vi dem: Stoltpipern, Langpipern, Dampipern, Piperfløyta og Pipern. På åsen øst for Pipern gård finner vi Piperberget. Kartreferansepunktet i Markadatabasen er lagt til det sydligste Pipervannet. Skiforeningens løype 934 Harestua - Pipera - Buvann går gjennom dette området. I tillegg er det flere trekkhundløyper som prepareres av Hakadal sledehundklubb.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Pipern