#786: Åboråsen

Type: Topp, ås
Moh.: 547 m

Oversiktskart - Åboråsen

Beskrivelse

Høydedrag (over 500 moh.) i Hole kommune vest på Krokskogen mellom Finneflakseter og Kongens utsikt. Skiløypen Sørsetra-Finneflakseter-Kleivstua går over dette partiet, som kan by på flere flotte utsiktspunkter. Mot vest ser man Norefjell, og Vikerfjell er godt synlig mot nordvest. Man ser også Tyrifjorden og Ringeriksbygdene. Fra nordsiden av Åboråsen ser man blant annet Gyrihaugen og Steinsfjorden. På klare dager er Gaustatoppen (10 mil mot vest) lett synlig fra løypens høyeste punkt.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Åboråsen