Oversiktskart - Møkkalitjern

Beskrivelse

To tjern vest for Nordre Heggelivann, 506 m.o.h. Ligger i et myrområde. Tjernene er også adskilt av en myr. Det går både sti og skiløype fra Nordre Heggelivann til Løvlia forbi tjernene.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Møkkalitjern