#795: Fagervann

Moh.: 514 m
Steder i nærheten [ Spålsveien ]

Oversiktskart - Fagervann

Beskrivelse

Vann vest for Spålen. Skiløypa mellom Spålen Nord og Øyangsrøysa/Storflåtan går forbi her. Vannet skal alltid ha vært så å si tomt for fisk, men Krokskogboken forteller: "Hu Æli som lå på Finnerud seter i begynnelsen av 1800-tallet, kunne trolle og kom alltid tilbake fra vannet med en bøtte fisk."



Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Fagervann