#826: Småflaka

Type: Topp, ås
Moh.: 651 m

Oversiktskart - Småflaka

Beskrivelse

Høydedrag sør for Oppkuvvannene, Ringerike kommune. De gode fiskevannene Trillingtjerna ligger her. Litt sørøst for det høyeste punktet (651 moh.) står en svært gammel furu (kjentmannspost 2004-2006). Den er bare 7,7 m høy, men er 2,9 m i omkrets 1,4 m over bakken!Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Småflaka