Oversiktskart - Slora

Beskrivelse

Slora gård var ved siden av Ospeskog den innerste gården i Sørkedalen, og er i dag for lengst fraflyttet. Hovedbygningen på Slora brant ned i 1980.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Slora