#902: Aurevann

Moh.: 276 m

Oversiktskart - Aurevann

Beskrivelse

Det sydligste vannet i Trehørningsvassdraget som er en av drikkevannskildene til Bærum. Dette vassdraget består av vannene Trehørningen, Byvann, Småvann og Aurevann og tilhører nedbørfeltet til Sandvikselva. Vassdraget forsyner ca. 60 % av innbyggerne i Bærum. Siden Aurevann er drikkevann, er det ikke lov til å fiske, bruke båt eller slå leir nærmere enn 100 meter fra vannet. Vannet er normalt noe nedtappet.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Aurevann