#938: Magobråtan

Område: Nordmarka nord
Moh.: 365 m

Oversiktskart - Magobråtan

Beskrivelse

I nyere tid er denne plassen også kjent som bare Bråtan, og fra gammelt av ble den bl.a. kalt Elnesbråtan og og Nordvannsbråtan.

Plassen ligger meget idyllisk til langs en blindvei som tar av fra Elnes-Mago veien og ender ved Kroksund, en annen plass i dette området. Beliggenheten fører naturlig nok til at det ikke er mye trafikk av mennesker i området.

Plassen var opprinnelig i privat eie, men ble solgt til baron Herman Wedel Jarlsberg midt på 1800-tallet.

Interessante skildringer av dagliglivet på Magobråtan finner vi i Egil Collett Aabel sin bok "Nordmarksfolk". I kapittelet "De gamle forteller" skildrer Amailie Olsen hvordan det var å vokse opp på Magobråtan på alutten av 1800-tallet.

De siste fastboende flyttet fra plassen tidlig på 1970-tallet. Det var Dagny og Ingvald Olsen, og siden har plassen vært brukt som feriested. De velholdte husene tyder på flittig bruk.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Magobråtan