Oversiktskart - Torgesetra

Beskrivelse

Nedlagt seter i Hole kommune, 1,3 km sørvest for Kleivstua (i luftlinje). Opprinnelig var det to setre på vollen. Den ene la ned driften i begynnelsen av 1920-årene, mens den andre holdt det gående til rundt 1950. Torgesetra (lokal uttale "Tørjesetra"), eller Torget ("Tørje") som den også kaltes, var eid av Bjørke gård i Steinsfjerdingen. Ifølge Hole Historielag kommer navnet av at bøndene på vinterføre kjørte tjære, mel og malt hit opp, varer som trolig skulle selges videre til borgerne i Christiania.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Torgesetra