#964: Midtskogtjerna

Område: Krokskogen
Moh.: 401 m

Oversiktskart

Beskrivelse

To tjern som ligger rett vest for Kongeveien nær Midtskogen (Hole kommune). På østsiden av det søndre tjernet ligger Olavskilden.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Midtskogtjerna