#967: Dammersplassen

Moh.: 334 m

Oversiktskart - Dammersplassen

Beskrivelse

Tidligere markaplass i Hole kommune, 1 km øst for Midtskogen og 600 meter vest for Lomma. Navnet kommer kanskje fra "Dammyrsplassen", for en dammyr, det vil si en oppdemmet myr, var ganske vanlig før. Opprinnelig het plassen "Langen", og den ble ryddet av finner på 1600-tallet. På begynnelsen av 1700-tallet har Dammersplassen enten ligget øde eller vært underbruk av Midtskogen, men etter dette har det til stadighet vært fastboende der. På 1800-tallet har stedet vært benyttet som seter av gården Hurum, og faktisk helt frem til begynnelsen av 1950-tallet. Nå er det bare størhuset som står på den øverste delen av vollen, men man kan se rester av et annet hus 100 meter øst for dette.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Dammersplassen