#990: Byflaksetra

Moh.: 515 m

Oversiktskart - Byflaksetra

Beskrivelse

Også angitt som By-Flaksætra (kartet Oslo Nordmark). Krokskogens vestligste seter (Hole kommune). Den ligger på toppen av Tømmeråsen med relativt åpne setervoller. Nå (2007) står det to hus på setervollen, men tidligere var det flere store hus her, både løe fjøs. Sommerstid kan man se hvor disse husene har stått.

Det var Holegårdene By og Vestre By som i sin tid setret på Byflagsetra. Seterdriften opphørte en gang på midten av 1900-tallet.

Byflaksetra var kjentmannspost 1990-92. En grei adkomst er på umerket sti fra Nessetra.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Byflaksetra