I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Les mer om Markadatabasen.

Steder: delområde Lygna med omegn
Nr Navn Område Type Bilder Moh.
Hadelandsåsene
1019 Badstuvegen Hadelandsåsene Vei 505
1085 Beitingstjern Hadelandsåsene Vann, tjern 424
993 Blokkhus Hadelandsåsene Innfallsport (parkering) 640
1008 Dølerud Hadelandsåsene Nedlagt plass, seter, koie 590
748 Elkensætra Hadelandsåsene Nedlagt plass, seter, koie 650
745 Fellessætra Hadelandsåsene Nedlagt plass, seter, koie 590
985 Finnskjeggholen Hadelandsåsene Nedlagt plass, seter, koie 672
1010 Gammelsætra Hadelandsåsene Nedlagt plass, seter, koie 660
1029 Grevsjøen Hadelandsåsene Vann, tjern 654
1084 Helgedalen Hadelandsåsene Generelt stedsnavn 453
1047 Hengedyhaugen Hadelandsåsene Topp, ås 748
1006 Hengedysætra Hadelandsåsene Nedlagt plass, seter, koie 680
1032 Hengedytjernet Hadelandsåsene Vann, tjern 644
991 Høgkorset Hadelandsåsene Topp, ås 757
753 Høgkorsplassen Hadelandsåsene Stue, hytte (andre) 665
1017 Kommerike Hadelandsåsene Nedlagt plass, seter, koie 590
1041 Korshaugen Hadelandsåsene Topp, ås 600
1048 Korssæterhaugen Hadelandsåsene Topp, ås 582
1148 Korssætersvingen Hadelandsåsene Generelt stedsnavn 560
1093 Kutjern Hadelandsåsene Generelt stedsnavn 490
1046 Linken Hadelandsåsene Topp, ås 740
994 Lushaughytta Hadelandsåsene Stue, hytte (andre) 709
1035 Lustjernet Hadelandsåsene Vann, tjern 692
245 Lygna Hadelandsåsene Innfallsport (parkering) 630
1150 Lygnasæter Hadelandsåsene Stue, hytte (andre) 630
1036 Lygnavatnet Hadelandsåsene Vann, tjern 628
1011 Nysætra Hadelandsåsene Nedlagt plass, seter, koie 680
1009 Pålsætra Hadelandsåsene Nedlagt plass, seter, koie 500
1106 Rauhaugen Hadelandsåsene Topp, ås 305
746 Rossumsætra Hadelandsåsene Nedlagt plass, seter, koie 620
1020 Skarvåsbu Hadelandsåsene Stue, hytte (andre) 630
1049 Skarvåsen Hadelandsåsene Topp, ås 695
1007 Skålsætra Hadelandsåsene Nedlagt plass, seter, koie 640
808 Sniklebakken Hadelandsåsene Generelt stedsnavn 660
1034 Svarttjern Hadelandsåsene Vann, tjern 620
814 Vatningsbakken Hadelandsåsene Generelt stedsnavn 645
1030 Vesle Grevsjøen Hadelandsåsene Vann, tjern 653
989 Åstjern Hadelandsåsene Stue, hytte (andre) 575
1037 Åstjernet Hadelandsåsene Vann, tjern 572
1043 Østerfallhaugen Hadelandsåsene Topp, ås 590

40 steder vist.