I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Les mer om Markadatabasen.

Steder: delområde Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
Nr Navn Område Type Bilder Moh.
Vestmarka
443 Skaugumsåsen Vestmarka Topp, ås 349
Østmarka
252 Bysetermosan Østmarka Innfallsport (parkering) 240
272 Bysetra Østmarka Nedlagt plass, seter, koie 261
1977 Franskeplassen Østmarka Generelt stedsnavn 194
1975 Klokkerudmyrene Østmarka Generelt stedsnavn 190
257 Krokhol Østmarka Innfallsport (parkering) 145
344 Paradisputten Østmarka Vann, tjern 230
254 Sandbakken Østmarka Stue, hytte (andre) 195
253 Skjelbreia Østmarka Stue, hytte (andre) 227
881 Stokkholtmyra Østmarka Generelt stedsnavn 298
263 Sværsvann Østmarka Vann, tjern 136
1976 Tretjernskoia Østmarka Stue, hytte (andre) 221
52 Vangen Østmarka Skiforeningsstue 270

13 steder vist.