I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Les mer om Markadatabasen.

Steder: delområde Vestby - Garder
Nr Navn Område Type Bilder Moh.
Follomarka
2015 Askjumskogen Follomarka Generelt stedsnavn 125
1391 Garder Follomarka Generelt stedsnavn 66
1394 Jeksrud Follomarka Gårdsbruk 95
1831 Nordre Ålerud Follomarka Gårdsbruk 66
1393 Støttum Follomarka Gårdsbruk 82
1390 Tannum Follomarka Gårdsbruk 92
1389 Tveter Follomarka Generelt stedsnavn 90
278 Vestby Follomarka Innfallsport (parkering) 59
1392 Vestby skole Follomarka Innfallsport (parkering) 83
1388 Vestby vanntårn Follomarka Innfallsport (parkering) 100

10 steder vist.