I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Les mer om Markadatabasen.

Steder: delområde Holebygda
Nr Navn Område Type Bilder Moh.
Krokskogen - Hole
2038 Botilrud Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 90
2044 Gjesvold gård Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 85
2041 Helgelandsmoen Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 75
2040 Hole herredshus Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 85
2046 Hvervenmoen Krokskogen - Hole Innfallsport 112
2045 Kalkverket Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 102
2042 Kjellerberget Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 87
2036 Mo gård Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 100
2050 Mosmoen Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 74
2034 Norderhov kirke Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 107
2035 Røyse skole Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 116
2047 Steinsbakken Krokskogen - Hole Innfallsport 85
2033 Steinssletta Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 66
2032 Storøya Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 78
2043 Svensrudmoen Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 90
2039 Vik Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 66

16 steder vist.