I Markadatabasen finner du informasjon om en rekke stuer og hytter. Du kan bl.a. se hvor de ligger, hvordan du kommer deg dit, og når de har åpent. Åpningstidene finner du på denne siden.

Søk etter stuer
Vis stue nummer

Østmarka

Det mest karakteristiske for Østmarka er trange daler som går i nord-syd-retningen, og som delvis vanskeliggjør skiturer i øst-vest-retning. Dalene bidrar også til at landskapet har en litt mer innelukket karakter enn for eksempel det vi finner i Nordmarka og på Krokskogen.

Fiskeinteresserte bes merke seg Østmarka. Tross lett tilgjengelighet og bebyggelse tett opp til på alle kanter, er det mye fisk og ganske lett å få den i Østmarka.

Les mer om Markadatabasen.

Stuer og hytter - Østmarka, drevet av Oslo kommune
Nr Navn Bilder Moh.
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
Beskrivelse kommer
19 Mariholtet 200
52 Rustadsaga 155
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
Beskrivelse kommer
20 Sandbakken 195

3 stuer vist.