I Markadatabasen finner du informasjon om en rekke stuer og hytter. Du kan bl.a. se hvor de ligger, hvordan du kommer deg dit, og når de har åpent. Åpningstidene finner du på denne siden.

Søk etter stuer
Vis stue nummer

Østmarka

Det mest karakteristiske for Østmarka er trange daler som går i nord-syd-retningen, og som delvis vanskeliggjør skiturer i øst-vest-retning. Dalene bidrar også til at landskapet har en litt mer innelukket karakter enn for eksempel det vi finner i Nordmarka og på Krokskogen.

Fiskeinteresserte bes merke seg Østmarka. Tross lett tilgjengelighet og bebyggelse tett opp til på alle kanter, er det mye fisk og ganske lett å få den i Østmarka.

Les mer om Markadatabasen.

Stuer og hytter - Østmarka, drevet av DNT
Nr Navn Bilder Moh.
Losby - Vangen
Beskrivelse kommer
139 Fiskelaushytta 253
142 Stallen 177
Ugrupperte steder
Beskrivelse kommer
127 Dølerud 180
141 Huldreheim 270
49 Øvresaga 225
45 Røyrivannskoia 190
93 Bøvelstad 200

7 stuer vist.