I Markadatabasen finner du informasjon om en rekke stuer og hytter. Du kan bl.a. se hvor de ligger, hvordan du kommer deg dit, og når de har åpent. Åpningstidene finner du på denne siden.

Søk etter stuer
Vis stue nummer

Krokskogen - Hole

Krokskogen er mer enn noen andre det området vi forbinder med seterdrift og finneinnvandring i Oslomarka, og det er tallrike minner å oppsøke fra disse periodene.

Landskapet er et eldorado for skigåing, med en stor del åpne partier og myrstrekninger, nesten fjelliknende enkelte steder. Men området har også mye spennende kulturlandskap å by på, med både skiløyper og sykkelruter i de flate bygdene rundt Steinsfjorden. Skiforeningens storstue Løvlia ligger sentralt til nord i området, og kan ta i mot overnatting året rundt.

Gode utgangspunkter for turer er for eksempel Skansebakken, By i Lommedalen, Sollihøgda, Sundvollen, Damtjern og Ringkollen.

Ved foten av Krokskogen ligger Holebygda, omkranset av Tyrifjorden. Dette er et av landets mest fruktbare jordbruksområder. Her dyrkes det korn, grønnsaker, frukt og bær. Området er mer eller mindre flatt, og om vinteren prepareres det skiløyper rett utenfor døra til de fleste som bor her. Utenom skisesongen er det fint å sykle på de mange veiene som knytter grendene sammen.

Holebygda er også rik på historie. Seks sagakonger har tilknytning til bygda: Sigurd Hjort, Halvdan Svarte, Harald Hårfagre, Sigurd Syr, Olav den Hellige og Harald Hardråde. Den kjente eventyrsamleren og dikterpresten Jørgen Moe vokste opp på Mo gård.

Fine startsteder for turer er bl.a. Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik og Helgelandsmoen.

Les mer om Markadatabasen.

Stuer og hytter - Krokskogen - Hole
Nr Navn Org Bilder Moh.
Damtjern med omegn
2 Løvlia Skiforeningen 563
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
30 Sørsetra Diverse 420
42 Mustadkroken DNT 365
Lommedalen
9 Greinehytta Skiforeningen 235
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
12 Heggelia Skiforeningen 520
14 Smedmyrkoia DNT 324
98 Storebekkbua Skiforeningen 290
Ringkollen og omegn
8 Ringkollstua Diverse 605
56 Damtjern varmestue Diverse 452
108 Vambua Skiforeningen 580
Ugrupperte steder
119 Drømmen DNT 300
43 Myrseter DNT 294
44 Presthytta DNT 410
91 Jørgenhytta DNT 432

14 stuer vist.